Saturday, September 18, 2010

Taabar Toli karykram men Dancer Ganga Sagar ko Sammanit krte hue Smt.Kamlesh Sharma, Tarun Vijay, Naresh Mehan 2010 Photo Deendayal Sharma

Energy 2010 Taabar Toli Dance Compitition men paticipate krte hue Mansi Sharma Photo Deendayal Sharma

Energy 2010 Taabar Toli Dance Compitiion men Smt.Kamlesh Sharma, Smt.Jagdish kaur & Ku.Diksh Gupta naritaki Tulsi ko sammanit krte hue Photo Deendayal

Energy 2010 Taabar Toli Dance Compitition men vijetaon ko puruskar dete hue Deendayal Sharma

Energy 2010 Taabar Toli Dance Compitition men vijetaon ko puruskar dete hue Deendayal Sharma 2

Energy 2010 Taabar Toli Dance Compitition men vijetaon ko puruskar dete hue Deendayal Sharma

Energy 2010 Taabar Toli Dance Compitition men vijetaon ko puruskar dete hue Deendayal Sharma 1

Energy 2010 Taabar Toli Dance Compitition men vijetaon ko puruskar dete hue Deendayal Sharma
Taabar Toli Dance compitition Enrgy 2010 vijetaon ko Inaam dete hue Deendayal Sharma

Taabar Toli Dance compitition Enrgy 2010 Ganesh vandna krte hue Left Paras, Ganga Sagar & Mansi Sharma Photo Deendayal Sharma

Taabar Toli Dance compitition Enrgy 2010 Ganesh vandna krte hue Left Paras, Ganga Sagar & Mansi Sharma Photo Deendayal Sharma

Taabar Toli Dance compitition Enrgy 2010 ke vijetaon ko sammanit krte hue Deendayal sharma, Smt.Kamlesh Sharma, Smt.Jagdish Kaur, Ku.Diksha Gupta

Children Writer Deendayal Sharma beti Mansi Sharma Taabar Toli House, Hanumangarh Jn. Raj. India

Ramchandra Makkasar & Deendayal Sharma in Taabar Toli House, Hanumangarh Jn. Raj. India, 2010

Children Writer Deendayal Sharma, Wife Smt.Kamlesh Sharma, beti Ritupriya, Mansi & beta Dushyant Joshi, Taabar Toli House, Hanumangarh Jn. Raj. India

Deendayal Sharma aur Anoop Goswami in Bikaner 2010, Photo by Dushyant Joshi

Rajesh Chaddha aur Deendayal Sharma in Taabar Toli House, Hanumangarh Jn. Raj. India

Om Prakash Sarswat aur Deendayal Sharma, Bikaner 2010

Haji Barkat Ali Parihar, Deendayal Sharma, Kamaludeen Bhutto in Bikaner, Barkat House

Hanumangarh DC Ravi kumar S. ko apna sahity aur Taabar Toli bhent men dete hue children writer Deendayal Sharma, Jila Club, HMH, 2010

Prahelika, Bikaner men vrishth sahitykar Mal Chand Tiwari aur Children writer Deendayal Sharma

Taabar Toli House men Om Purohit Kagad aur Deendayal Sharma, Hanumangarh Jn.

Taabar Toli House men Pramod kumar Sharma aur Deendayal Sharma, Hanumangarh Jn.

Rajasthan Patrika ki aur se ayojit karykram men nanhi nritika Aarushi ko Inam dete hue children writer Deendayal Sharma, June 2010

Left se 2nd Deendayal Sharma, Dr.Ramkumar Ghotar, Satynarayan Sandilya, Rajendra Swarankar, Krishankumar Ashu in Sahitykar Sammelan, Churu, 2010

Varishth Sahitykar Bhanwar singh Samaur, Prithvi Raj Ratnu, Deendayal Sharma in Rajasthani Sahitykar Sammelan, Churu, 2010

Deendayal Sharma, Dr.Madan Laddha, Manoj Swami, Satydeep, Raju Bijarnia, Dr.Satynarayan Soni in Sahitykar Sammelan, Churu, 2010